ENRU
Saada päring!

Kui tunned huvi Viveo terviselahenduste vastu, täida järgnev vorm.


Saada päring

Terviselahendus

tööandjale, kes mõistab

Tagame teie töötajatele kiire ligipääsu eriarsti vastuvõtule, tänu millele on teie töötajad tervemad ja õnnelikumad.

Tagame teie töötajatele kiire ligipääsu eriarsti vastuvõtule, tänu millele on teie töötajad tervemad ja õnnelikumad.

Töötaja terviselahenduse sõlmimisest on kasu nii ettevõttele kui töötajale

  • Terviselahendus näitab, et hoolite oma töötajatest ning nende heaolust.
  • Olete hinnatum tööandja vähendades seeläbi tööjõu liikumist ning kasvatades lojaalsust.
  • Terved töötajad toovad ettevõttele suuremat kasu – vähenevad haiguspäevad ning haigena tööl käivate inimeste arv.
  • Võimalus konsulteerida arstiga telefoni või video vahendusel, mis hoiab kokku aega ning on kättesaadav ka maapiirkondades.
  • Lisatervisekaitse tagamiseks on võimalus kasutada riigi maksusüsteemi – riigi poolt ettenähtud maksuvaba 400 eurot tervise edendamiseks aastas, katab ühe töötaja aastase tervisekaitse.
  • Töötajate raviarved tasub kogenud kindlustusettevõte – teie tasute vaid tervisekaitse aastatasu.
Heart
Biker

Töötajate rahuolu-uuringud on näidanud, et tööõnne kolm peamist tegurit on tõhus tervisekindlustus, piisav puhkus ja paindlik tööaeg.

Kuigi makse maksvatele tööealistele on riigi poolt raviteenus tagatud, siis ei piisa sellest kiireks ja efektiivseks raviks pikkade ravijärjekordade tõttu. Viveo terviselahendusega aitame teha arstiabi kättesaadavamaks, muutes töötajad seeläbi õnnelikumaks.

Töötajad, kes ei pea oma tervise pärast muretsema, arenevad kiiremini, kohanevad muutustega paremini ja on üldiselt õnnelikumad.

Uut moodi terviselahendus ei seisne üksnes raviarvete tasumises, vaid hoolitseb selle eest, et tervisemure saab tõepoolest lahendatud. Ning seda võimalikult lühikese aja jooksul.
Tööandja edu sõltub tänapäeval väga selgelt sellest, kuidas töötajad end tunnevad ning kuidas nende motivatsiooni ja rahulolu mitte ainult ei hoita, vaid ka suurendatakse.
Rahulolevad töötajad on paremad töötajad, nad on lojaalsemad ja puuduvad vähem. Uut moodi tervisekaitse annab selge ja eristuva konkurentsieelise, et Eestis oleks rohkem rahulolevaid töötajaid.
Inimese füüsiline tervis on otseselt seotud tema vaimse võimekusega. Ühetaolised tööliigutused või kontoritööga kaasnevad sundasendid tekitavad muret paljudele töötajatele, vähendades nii töörõõmu kui ka tulemuslikkust. Kõiki vaevusi ei saa alati ennetada, kuid neid peab saama kiirelt lahendada. Õigeaegne sekkumine ja professionaalne abi aitab tagada töötaja füüsilise tervise ja töörõõmu. Töötaja heaolu toob ka ärilist kasu. Inimene teeb rohkem tööd, on rahulolevam ja veedab vähem päevi haigusest taastumisel.
Tööstress on tõsine asi. Tööga seotud haigustest on tööstressiga seotud probleemid esinemissageduselt teisel kohal. Kui tööstressi saaks nulli viia, teeks seda kõik tööandjad päeva pealt. Loomulikult ei ole elu nii lihtne. Küll aga peab olema lihtne abi küsida, kui stressist tingitud esimesed sümptomid märku annavad. Mida kiiremini saab inimest aidata, seda kiiremini ta tööstressist taastub. Ideaaljuhul jääb stressist tingitud haigusega kaasnev pikk taastumisperiood täiesti ära.
Tööjõupuudus ei ole kellelegi uudis. Euroopa Liidus on Eestist suurem tööga hõivatute osakaal vaid Rootsis. Nii kujuneb üha tähtsamaks see, mida ettevõte pakub palgale lisaks. Inimest väärtustav mõtteviis ja seda kinnitavad reaalsed teod kallutavad töötaja ühe või teise tööandja suunas.
Data
Riigi pakutav ravikindlustus toimib oma võimaluste piires. Paljude inimeste ideaalpilt nüüdisaegsest terviseteenusest on siiski midagi muud. Samal ajal hoolivad tööandjad üha rohkem oma töötajate tervisest. Viime mõlemad soovid kokku ja pakume uue põlvkonna terviselahendusi, mis on mõeldud eeskätt Eesti tööealistele inimestele.

Võta ühendust

Soovid rohkem teada?

Saada päring Võta ühendust